Legalizarea de copii

 

Costuri:

- act de 1 pagina – 5 lei

- act de 2 pagini – 10 lei

- act de 3 pagini – 13 lei

- act de 4 pagini – 15 lei

- act ce are peste 5 pagini (inclusiv) – 3 lei/pagina

 

     Legalizarea de copii este o procedura prin care notarul atesta faptul ca o copie (fotocopie) a unui act este conforma cu originalul aflat in fata sa.

 

Pentru a obtine o copie legalizata de pe un inscris este necesar sa va prezentati la Biroul Notarial cu originalul actului respectiv.

 

Nu se pot face copii legalizate dupa:

 

alte copii legalizate, fotocopii simple sau cópii conforme cu originalul;

acte originale foarte deteriorate;

acte care contin corecturi, stersaturi, adaugiri, cuvinte taiate sau alte particularitati, daca nu sunt confirmate prin semnatura si stampila autoritatii care le-a intocmit;

De asemenea, nu se pot face copii legalizate dupa hotarari judecatoresti (sentinte, decizii etc.), intrucat originalul acestora se afla in arhiva instantei care le-a eliberat. Asadar, in cazul in care aveti nevoie de copii legalizate dupa o hotarare judecatoreasca, trebuie sa va adresati instantei care a eliberat hotararea si nu Biroului Notarial.

Birou Individual Notarial Pristavu Alexandra Stefania

Copyright © Pristavu Alexandra Stefania

Powered by Optimus Plus