Servicii notariale

 

     Notarul public este investit sa îndeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome, iar actul îndeplinit de

notarul public, purtand sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.

 

     Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice, stabilirea de drepturi juridice civile si comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor legitime.

Notarul putînd realiza autentificari de acte juridice, legalizari de copii de pe înscrisuri originale, certificarea unor împrejurari de fapt, precum si efectuarea de legalizari a traducerilor.

 

     Activitatea notarului public se bazeaza pe increderea solicitantilor, care se obtine daca notarul public este un consilier convingator si un

confident discret al partilor, capabil sa le explice reglementarile legale, si sa transpuna vointa lor in termeni juridici.

 

     La sediul biroului notarului public Stefania Alexandra PRISTAVU, puteti efectua orice operatiunea pe care legea o permite pentru notarii

publici, dupa cum urmeaza:

 

Acordul pentru calatoria in strainatate a minorului

Acte de administrare

Acte de dispozitie

Antecontractul

Certificarea unor fapte

Darea de data certa

Declaratii notariale

Divortul pe cale notariala

Invitatia pentru cetateni straini

Legalizarea de copii

Legalizarea traducerilor

Partajul

Procedura succesorala

Procura

Testamentul

Birou Individual Notarial Pristavu Alexandra Stefania

Copyright © Pristavu Alexandra Stefania

Powered by Optimus Plus